Molinia arundinaceae Transparant

Vormt een mooie compacte pol met overhangende stengels. Valt in de groep hogere soorten pijpestrootje.