Sedummat als bodembedekking

Sedum kan ook heel goed op de bodem geplaatst worden.