Carex testacea Prairie Fire

Smalbladige zegge, de kern van het blad is groenig en de uiteinden verkleuren als het gras op een zonnige plek staat naar oranje. Behoudt in de winter ook zijn kleur. Geschikt als vakbeplanting.