Molinia caeruleae Moorhexe

In het Nederlands ook wel pijpestrootje genoemd. Groeit mooi recht omhoog. Koper / rood herfstverkleuring.